Pojęcie dopalaczy jest już używane przy problematyce tzw. nowych uzależnień. Autor pierwszego polskiego opracowania rozmawiającego o dopalaczach to pedagog – Jarosław Korczak. Według Niego istnieje wówczas wszelka substancja dostępna legalnie i często na zbytu, niezawierająca substancji, które włażą w sklep środków dofinansowywanych w świetle prawa, której właściwości chemiczne pozwalają na przygotowanie zmian/modyfikacji psychicznych lub/i fizycznych możliwości organizmu”.

Dopalacze Chociwel

Stanowią wtedy to substancje, które w prawdziwy, psychoaktywny sposób działają na środek człowieka. Etymologia tego pojęcia może wskazywać na cel jaki dysponuje wystąpić po jego wzięciu, chodzi tu o dopalenie biorcy np. wzmocnienie lub uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, czyli środka.
W polskim prawie o dopalaczach, czy nowych substancjach psychoaktywnych można przeczytać w uchwale z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, która mówi, że dopalacz to, substancję pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego w jakimkolwiek etapie fizycznym, o funkcjonowaniu na ośrodkowy układ nerwowy”.

Dopalacze Chociwel

Ustawa ta oznacza dopalacz także jako sposób zastępczy,, produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną czy nową substancję o podobnym pracowaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który widać być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich jednych końcach jako sposób odurzający lub substancja psychotropowa, których przygotowywanie i realizowanie do obiegu nie jest regulowane na platformie przepisów odrębnych

Dopalacze Chociwel

W sklep dopalaczy wchodzi wiele substancji o dużym działaniu, ich klasyfikacji rozpoczął się w własnej pozycji Mirosław Rewera, myśląc na pięć środków będących grupy substancji o psychofizycznym wpływaniu na układ człowieka. Zawarto w niej człowiek substancji zachodzącej w jej skład, jej przeznaczenie oraz cel działania. Mimo nieustannie zamieniającego się prawa, które decyduje substancje mianem dopalaczy oraz ciągłych zmian podejmujących się na liście substancji, które włażą w jej sklep lub są spośród niej usuwane, klasyfikacja nadal jest aktualna.

Dopalacze Chociwel

Wyodrębniono:
* pobudzacze – substancje mające za zadanie pobudzić organizm do wzmożonego wysiłku, zmniejszając jednocześnie uczucie zmęczenia albo przyspieszyć działanie systemu,
* psychodeliki – substancje, których zażycie narzeka na planu modyfikacje stanu emocjonalnego, polegającą na zaburzeniu stanu świadomości, postrzegania, zmiany zachowania,
* środki popędowe – ich stronie są zwiększyć energie seksualną biorcy.
* sterydy – oddziaływująca na układ człowieka substancja, jaka ma za zadanie modyfikacje budowy ciała,
*wzmacniacze – poprawiają możliwości psychofizyczne organizmu.

Dopalacze Chociwel

Zobacz również czat ze studentkami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami w celu omówienia

70 887 75 03 wew 100
Wyślij sms o treści Decyzja na numer 7243

Social media