Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich umieszczenie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny uzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a jeszcze bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Mirosławiec

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą korzystać kłopoty. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, jaka jest właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. By je umieścić, powinien mieć pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeżeli jednak zamknięty w nim sens został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny a nowe wojewódzkie sądy administracyjne, toż spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to zaledwie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do rzucania i do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a spośród obecnym poglądem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo prawda nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych metod

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten ustalił, że paczkomat odnaleziono w otoczeniu chodnika, na terenie chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wielkiego i listów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z dokumentami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawej definicji paczkomatu. Zabieg jest również przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny spełniać tego modelu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych toż nie są pracy budowlane. Nie przedstawiał to obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był zadowolony takim obiegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A naprawdę potrzeba trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Podstawa nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie celu w określonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, jaka stała przeprowadzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy czy te paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd więcej w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy znać ich spowodowanie oraz zbudowanie na terenie z możliwym wykonaniem takich przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami interesowałem się już WSA w Stolicy. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż to co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, widać nie podążać za zmieniającą się rzeczywistością, technologiami, a jeszcze potrzebami inwestycyjnymi. Lecz nie oznacza to, że nowoczesne formy prace budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne wzięcia w porządek na końcu pełny i uniwersalny, aby mimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć odpowiednie wykorzystanie do drugich przejawów prace budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na scenę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, iż nie da się zamknąć każdego w pewnym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że posiadamy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny stanowić wtedy wskazane przesłanki, na jednym poziomie ogólności, jednak z innej części na końcu jasne, aby nie stanowiło problemów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on cele na dane do czasowego korzystania w czasie suchszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przekazania w kolejne mieszkanie czy do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w tej różnej części. Też z podstawowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te dodatkowe, jeżeli mają być dłużej, wymagają uzyskania pozwalania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera prowadzącego w kancelarii JK, orzeczenia, co do podstawy są wspólne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie rekwizyty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie obejmuje je warunek uzyskania pozwalania na budowę, i odpowiednio. Cele te niewątpliwie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w niniejszym obszarze. Fakt, że stały wykonane w przyszłym miejscu i jedynie przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie dostało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naturalnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco inne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których prowadzi przepis ze względu na swoje gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, właśnie te konkretniejsze. Jeżeli tak nie było, toż w zasadzie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, jakie nie jest formowane w określonym miejscu, lecz produkowane w fabryce. Stanowi on dostarczany na pole jako gotowa funkcjonalna całość, która do leczenia wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się to od drugich tego modelu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę zupełnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to można aby go porównać po prostu ze wysokim gabarytowo meblem. To mocne porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w poszczególnym miejscu jako procesu budowlanego. Jeżeli pomimo ten pogląd nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny a nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w stosunku do jakiegoś urządzenia, co ciągnęło za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w poszczególnym stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Mirosławiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami w celu omówienia

70 887 75 03 wew 100
Wyślij sms o treści Decyzja na numer 7243

Social media