Karty Tarota i sama idea wróżenia z nich nie jest też obca psychologii. Powszechnie uważa się, że Tarot nie ma nic wspólnego z nauką jaką jest psychologia. Nie jest to do końca prawda, ponieważ Tarot umożliwia zgłębienie własnej nieświadomości, umożliwia zejście na niższe poziomy struktury „ja”.

Tarot w psychologii

Jeden z najbardziej znanych psychologów, wieloletni przyjaciel i uczeń ojca psychoanalizy Zygmunta Freuda, Car Gustaw Jung poświęcił wiele prac zjawiskom paranormalnym. Wyróżnił takie konstrukty psychologiczne jak archetypy czy nieświadomość zbiorową. W pewnym sensie karty tarota oraz symbolikę z nimi związaną można porównać do owych archetypów, czyli praobrazów kulturowych, funkcjonujących w nieświadomości zbiorowej. Według Junga archetypów jest wiele, np. archetyp cienia – czyli ciemnej strony natury człowieka, archetyp Wielkiej Matki- czyli natury, bogini – żywicielki czy archetyp Ojca – np. niebo, słońca, męskie odmiany zwierząt itp.

Jung opracował także ważną z punktu widzenia Tarota koncepcję synchroniczności, przez którą próbował wyjaśnić zachodzenie niektórych fizycznych i psychicznych zdarzeń w tym samym czasie oraz zjawisk pozazmysłowych. W tej koncepcji można wyróżnić cztery kategorie takich zjawisk:

jasnowidzenie i telepatia- odbiór realnych zdarzeń za pomocą wyobraźni, które są znacznie oddalone w przestrzeni.

znacząca koincydencja – nie przypadkowe podobieństwo zdarzenia fizycznego i psychicznego, które na pozór nie mają żadnego powiązania, np. zatrzymanie się wskazówek zegara w momencie śmierci jednego z domowników.

Prekognicja – wszelkie przeczucia lub prorocze sny.

wróżenie, zjawiska mantyczne – możliwość koincydencji między metapsychika a psychiką. W momencie kontaktu z archaicznymi przedmiotami, takimi jak np. karty Tarota, sens owych zdarzeń dociera do świadomości.

Nieświadomość charakteryzuje się ogromną intuicją, dzięki temu wyprzedza rzeczywistość za pomocą snów, fantazji, wizji. Karty Tarota dzięki temu, że ich symbolika jest oparta na archetypach, pozwalają na obniżenie świadomości, które jest konieczne, aby czerpać z sygnałów nieświadomości. Dzięki Tarotowi można wykorzystać naturalne możliwości człowieka, które daje mu intuicja. Ważne jest odpowiednie odczytywanie kart, czyli zgodne z tym co w pierwszej chwili podpowiada intuicja. Pierwsze skojarzenie polega na tzw. dostępności poznawczej, czyli tym co w naszym umyśle jest najłatwiej dostępne, to co znajduje się na jego powierzchni. Dostępność poznawcza pozwala uświadomić sobie rzeczy, które sami doskonale wiemy, ale które nie są dostępne naszej świadomości. Tarot w pewnym sensie wykorzystuje tę zdolność, stwarzając człowiekowi możliwość lepszego poznania siebie i podejmowania trafniejszych decyzji.

Artykuł powstał dzięki portalowi seks telefon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami w celu omówienia

70 887 75 03 wew 100
Wyślij sms o treści Decyzja na numer 7243

Social media