Edukacja kobiet z dużą niepełnosprawnością sprzężoną do ostatnia była kwestią marginalizowaną. W nowych latach można zobaczyć korzystne zamiany w tym rejonie. Powstaje coraz więcej nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i metod, które reagują na potrzeby rozwojowe tej linie dzieci oraz młodzieży dzięki odpowiednio dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej oraz dobrej infrastrukturze.

Terapia bazalna Suchań

 

Część uczniów z przyczyn zdrowotnych nie może prowadzić obowiązku szkolnego na placu placówki oświatowej. Wówczas podopieczny objęty jest nauczaniem indywidualnym tworzonym w bloku rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza grupą są dzieci wymagające stosowania procedur medycznych, tj. dializowane, korzystające zawsze bądź czasowo z respiratora lub/i mienia medycznego z użyciem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i potrzebujące regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a i inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Jedną z technologii terapii kobiet z dużą niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój motoryczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny stworzony przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej używana jest zarówno w kariery z dziećmi oraz młodzieżą dotkniętą wadą będącą efektem czynników prenatalnych i okołoporodowych, kiedy również z kobietami dorosłymi, które wskutek wypadku uległy ciężkim uszkodzeniom neurologicznym, a ponadto w terapii chorób neurodegeneracyjnych oraz do grona kobietom w stopniu terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w szkoleniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Osoba z dużą niepełnosprawnością sprzężoną przenosi się przez ciało, całym sobą. Brak odczuwania swego ciała, do którego prowadzi już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza mężczyzny w kształt na obrzeżu relaksu i dbania, w jakim samoświadomość i pamięć tego, co go otacza, stopniowo zanika. Działanie w takim wyglądzie że stać się codziennością kobiet z ważnymi uszkodzeniami neurologicznymi, natomiast w wyniku jechać do stagnacje i apatii. Terapia bazalna pomaga w zestawie prawidłowej prac do energii i spokoju, umożliwia zorganizowanie aktywności naszej dziecka poprzez poszukiwanie możliwych budów i wymaganie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w charakterze realizacji podstawowych funkcji pielęgnacyjnych, modeluje sposób radości i powoduje na rozwój komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi wiele korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez pewny, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, idąc do zmniejszenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. To niebywale ważna strefa, zważywszy na często będącą u dzieci skoliozę zmierzającą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Suchań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami w celu omówienia

70 887 75 03 wew 100
Wyślij sms o treści Decyzja na numer 7243

Social media