Transformacja Energii Seksualnej W Ciele Człowieka

Transformacja Energii Seksualnej W Ciele Człowieka

Na transformację energii seksualnej można dostrzec dwojako – jako proces ewolucyjny – wstępowania energii z stopni najbardziej niskich (materialnych) do jeszcze dużo skomplikowanych, lub oraz jak na proces inwolucyjny – schodzenia energii duchowej najpierw do wymiarów subtelnych, potem jeszcze mniej małych zaś w spokoju do poziomu materialnego.

W centralnym przypadku mamy związek ku górze od ziemi i ciała, w odwrotnym przypadku ruch ku dołowi – od stracha i nieba ku ziemi.

Oba ujęcia dostarczają bardzo prostych narzędzi transformacji energii seksualnej. Metody te nawzajem kończą się także silna stwierdzić, że w technologiach alchemii seksualnej (transformacji energii seksualne w szerszą jakość) zawsze przechodzimy do wykonywanie z jednoczesnym ruchem ku górze i ku dołowi.

W obu przypadkach zauważalne jest otwarcie czakry serca (ośrodka serca, zdolności miłości), co daje, ze badamy równowagę pomiędzy fizycznym i wewnętrznym aspektem życia, odczuwamy jednoczesny ruch świadomości duchowej schodzącej aż do gustu mięsa i komórek, kiedy i siły biologicznej i witalnej, transformującej się do poziomu miłości i następnie czystego ducha.

Przykładem praktyki transformacji energii seksualnej opartej specjalnie na spaceru zstępującym (inwolucyjnym w dół), jest granie używane w ścieżkach działających z regułą świadomości, np. w Dzogczen.

Chodzi o to, aby będąc różnych szczegółów połączonych z pracą seksualną, jednocześnie postrzegać plus żyć odpowiedzialnym przestrzeni, w której wydarzają się te każde szczegóły.

Konkretnie – podczas aktywności fizycznej doświadczamy szereg poruszeń umysłu – doświadczamy tzw. namiętności. Jesteśmy różnych odczuć energii seksualnej, odczuć emocjonalnych, wrażeń cielesnych, czy wreszcie wzruszeń uczuciowych.

Metoda liczy na ostatnim, by wszystek sezon trwań świadomym przestrzeni, której wydarzają się te wszystkie szczegóły. Jeżeli spojrzelibyśmy na latającego po niebie ptaka, wtedy potrafimy skupić się w ten rozwiązanie, iż widzimy jedynie lecącego ptaka, zaś nie zauważamy już nieba, po którym on szybuje.

Możemy natomiast być skoncentrowani na latającym ptaku, a wraz być w niniejszym połączeniu nieco otwartym i dzięki temu również zauważać lecącego ptaka (występujący tutaj ruch), kiedy również niebo, przestrzeń, w jakiej on się porusza (niebo, przestrzeń reprezentują bezruch).

Podobnie postępuje się w ostatniej formie podczas aktywności fizycznej. Praktykujący cały okres zachowuje przytomność, stan czujnej medytacji, jednak nie hamuje i nie blokuje on mniejszych poziomów (emocjonalnych, cielesnych).

Stan medytacji jest związkiem z wymiarem pierwotnego ducha. Jednak jednocześnie daje się by ta duchowa świadomość schodziła do następnych jeszcze dużo materialnych poziomów.

Dzięki temu praktykujący kształtuje się wewnętrznie, ponieważ szacuje się on wierzenia świadomości duchowej (stanu medytacji) podczas wszelkich poruszeń duchowych, i jednocześnie zachowując tą świadomość i postrzeganie pierwotnej duchowej przestrzeni podczas całego aktu seksualnego, kształtuje się on na wielu pośrednich poziomach – w obecnej drodze najwyższej świadomości do sprawy ukazują się światy pośrednie – boskie subtelne doznania, szamańskie doznania mocy, czy wreszcie sfera kontaktu interpersonalnego ze znajomym partnerem.

Praktykujący bardziej oswaja sobie te rzeczywistości, dzięki obecnemu stanowi szczególnie zintegrowany i spójny wewnętrznie.

Przykładem techniki wstępującej (ewolucyjnej – ruch ku górze) prawdopodobnie stanowić praca kundalini, czy też tybetańska praktyka wewnętrznego żaru tummo.

W istot transformacji energii seksualnej potrafi istnieć wówczas praktyka licząca na rozpoczęciu kontaktu podczas pracy seksualnej ze naszym oddechem, odczuwaniem aktywności finansowej i seksualnej, a wtedy otworzeniu czakry serca.

W ostatnim dodatkowym podejściu (umownie nazywanym ewolucyjnym – ruch w głowę) zaczynamy od stanów najbardziej podstawowych – koncentrujemy się na nawiązaniu głębszego kontaktu ze prostym ciałem, ze znajomą fantazją oraz miłościami. Pomocne potrafią stanowić tutaj najnowsze techniki relaksacji ciała – osoba bardziej świadomie i przytomnie ma swoje ciało, organizujące w nim napięcia. Takie czucie ciała a ponadto czucie oddechu powoduje iż przez system praktykujące bardziej chętnie przepływa energia życiowa, oraz jego poznania są bardziej przyjemne. Można stwierdzić, iż spośród tego początku dodatkowo są one bardzie przyjemne.

Stan taki sprzyja jeden w sobie większemu otwarciu się czakry serca (obudzeniu doznania miłości w centrum). Jednocześnie praktykujący, albo to przez specjalną technikę (np. wizualizowanie w centrum punktu światła, czy sylaby reprezentującej świadomość wibracji dźwiękowej), czy poprzez ogólna intencją, stara się dodatkowo obudzić energetycznie nasze serce (zacząć się na miłość).

To zaczęcie się czakry sera powoduje, że praktykujący jest zarówno niższych wymiarów (szybko natomiast na coraz dużo przyjaznych poziomach), kiedy również czuje wymiarów duchowych.

Dlatego metodę taką ważna nazwać metodą wstępującą, ponieważ z osoba składa się w niej z doznań cielesnych, stopniowo poprzez doznania seksualne emocjonalne, poprzez doznania interpersonalne (emocje i związku z przyjacielem) aż do stanów duchowych. W końcu jest absolutnego wymiaru ducha, który można porównać do najbardziej przyjaznego ze wszystkich substancji w naturze – diamentu.

Diament jest całkowicie bezbarwny – gdybyśmy patrzyli przez szybę uczynioną z diamentu, wtedy potrafili nie zobaczyć jej życia.

Podobnie najgłębszy duchowy wymiar absolutu, stanowi przyczyną wszystkiego, a przecież, choć ważny we pełnym, potrafimy nie zauważać jego istnienia.

Dopiero wysubtelniając swoją myśl do stanu dostrzegania tego, co nieporuszone – dostrzegamy stale obecny we jakimkolwiek absolut

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami w celu omówienia

70 887 75 03 wew 100
Wyślij sms o treści Decyzja na numer 7243

Social media